PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ QAM MODULÁCIA
6900 256

Frekvencie pre manuálne ladenie

474 000 kHz 482 000 kHz 490 000 kHz 498 000 kHz
514 000 kHz 522 000 kHz 530 000 kHz 538 000 kHz
546 000 kHz 554 000 kHz 562 000 kHz 570 000 kHz
578 000 kHz 586 000 kHz 594 000 kHz 602 000 kHz
610 000 kHz 618 000 kHz 626 000 kHz 634 000 kHz

Manuály STB ladenie

Manuál STB Cryptobox 650HD Panacess