Káblová televízia2022-01-19T16:27:04+01:00

DIGITÁLNA KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

Atraktívne balíky digitálneho vysielania prostredníctvom DVB-C. Ide o jednou z najspoľahlivejších technológii, ktorá umožňuje simultánne využívať TV a internet, káblové rádio a ďalšie doplnkové služby (HbbTV), bez toho aby sa vzájomne ovplyvňovali. Navyše, ak máte bežnú modernú TV, nepotrebujete ani set-top box.

Základný digitálny balík

1100mesačne
 • 60+ programov
 • analógový balík grátis
 • + rozhlasové stanice

Prémiový HBO balík

800mesačne
 • HBO HD, HBO 2, HBO 3
 • rozšírenie digibalíka
 • nutný dekóder*

Firemný digitálny balík

1130mesačne
 • 60+ programov
 • analógový balík grátis
 • + rozhlasové stanice

Firemný HBO balík

800mesačne
 • HBO HD, HBO 2, HBO 3
 • rozšírenie digibalíka
 • nutný dekóder*

* Pre aktiváciu kódovanej služby (HBO) je potrebné zariadenie na dekódovanie signálu – CA modul alebo set-top box so zabudovaným dekódovacim systémom. Postup aktivácie.

OBJEDNAŤ KÁBLOVKU

ANALÓGOVÁ KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

balíčky analógového TV vysielania dostupné pre každého. Ak máte staršiu TV, nepotrebujete set-top box.

Základný analógový balík

430mesačne
 • 10 programov

Rozšírený analógový balík

800mesačne
 • 20 programov

Firemný zákl. analóg. balík

550mesačne
 • 10 programov

Firemný rozš. analóg. balík

830mesačne
 • 20 programov

K rozšírenému analógovému balíku si objednajte aj rozšírený internet a získate balíček KOMBI1 za 15,97 €

K rozšírenému analógovému balíku si objednajte aj špeciálny internet a získate balíček KOMBI2 za 23,47 €

OBJEDNAŤ KÁBLOVKU
Postup pre aktiváciu kódovanej služby – HBO2019-05-21T12:42:14+02:00

Je potrebné, aby zákazník

 1. mal zriadený základný digitálny balík na TV
 2. mal zariadenie na dekódovanie signálu – CA modul alebo STB so zabudovaným dekódovacím systémom
 3. uskutočnil platbu bankovým prevodom s uvedením variabilného a špecifického symbolu podľa špecifikácie služieb

Variabilný symbol: 10-miestne evidenčné číslo zariadenia (CA modulu/STB)
Špecifický symbol: 4-miestne číslo (1501)

Aktivovanie služby sa realizuje na ďalší pracovný deň po pripísaní platby na účet spoločnosti. Platbu pre aktiváciu HBO balíka je potrebné uskutočniť vopred bankovým prevodom.

Frekvencie pre manuálne ladenie2019-05-21T12:51:58+02:00
PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ QAM MODULÁCIA
6900 256

Frekvencie pre manuálne ladenie

474 000 kHz 482 000 kHz 490 000 kHz 498 000 kHz
514 000 kHz 522 000 kHz 530 000 kHz 538 000 kHz
546 000 kHz 554 000 kHz 562 000 kHz 570 000 kHz
578 000 kHz 586 000 kHz 594 000 kHz 602 000 kHz

Manuály STB ladenie

Manuál STB Cryptobox 650HD Panacess
Môžem na televízny príjem využívať vlastný digitálny prijímač?2019-05-14T00:03:59+02:00

Zariadenie je potrebné si zabezpečiť od spoločnosti TKRs.r.o. Humenné. V prípade, že si zaobstaráte iný druh/typ set-top boxu, nezaručujeme spätnú kompatibilitu.

Ako prijímať digitálnu TV v sieti káblovej televízie?2019-05-14T00:15:04+02:00

Pre príjem káblového digitálneho vysielania potrebujete set-top box, poskytovaný spoločnosťou TKR s.r.o. Humenné za poplatok (alebo zdarma) uvedený v platnej tarife, alebo TV prijímač s DVB-C tunerom, ktorý už je bežnou súčasťou moderných televíznych prijímačov.

Hučí zvuk (Brum)2019-05-21T12:42:45+02:00

Použiť oddeľovač zeme

Rozpad obrazu (štvorčekuje/rastruje obraz)2019-05-21T12:42:31+02:00

Je potrebné skontrolovať užívateľský kábel, prípadne aj koncovky.

Žiadny prístup/žiadny signál/skontrolujte pripojenie…2019-05-14T00:04:46+02:00

Nesprávne zvolený vstup

Výpadky/zmeny farebného odtieňa obrazu alebo výpadky zvuku2019-05-14T00:07:04+02:00

Preverte, či scart kábel správne dolieha alebo skúste použiť iný kábel. Skontrolujte koncovky na kábli a tiež užívateľský kábel.

Na určitej stanici nejde zvuk alebo je inom jazyku2019-05-14T00:07:40+02:00

Je potrebné preveriť jazykovú stopu. Nastaviť AUDIO1 – ČESKY a AUDIO2 – SLOVENSKY

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu kanálového (programového) rastra. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Spoločnosť TKR s.r.o. Humenné v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 informuje, že prístup k programovým službám verejnosti získala od vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Povinnosť platiť za služby televízie obsahujúci predmetné programové služby tým nie je dotknutá.“

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
NAHLÁSENIE PORUCHY
TARIFA TKR 1/2022
Go to Top