Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné

V súvislosti so šírením koronarírusu COVID 19 pozastavujeme od 13. 03. 2020 osobné vybavovanie zákazníkov v kanceláriách spoločnosti aj počas stránkových hodín. Úhrady za služby retransmisie a internetu je potrebné realizovať bankovým prevodom, vkladom v banke alebo poštovou poukážkou. Údaje o čísle bankového účtu sú uvedené na našej webovej stránke www.tkrhumenne.sk. Poruchy signálu nahlasujte telefonicky na tel. č. 0915 461 861, e-mailom info@tkrhumenne.sk alebo cez formulár na našej webovej stránke.

Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné
Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné

IČO 364 500 31
DIČ 2020023599

IBAN: SK20 1111 0000 0066 2304 1025
BIC: UNCRSKBX

Hlásenie poruchy po 16:00
+421 915 461 861
technik@tkrhumenne.sk

Váš variabilný symbol pre platbu prevodom, je číslo vašej zmluvy.

NAHLÁSENIE PORUCHY

INFOSERVIS TKR

057 / 788 8250 tkr@tkrhumenne.sk

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

057/ 775 0278 info@tkrhumenne.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

Pon-Str 8:00-15:30 Pia 8:00-15:30

INFOSERVIS TKR

057 / 788 8250 tkr@tkrhumenne.sk

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

057/ 775 0278 info@tkrhumenne.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

Pon-Str 8:00-15:30 Pia 8:00-15:30