Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné

Poruchy signálu nahlasujte telefonicky na tel. č. 0915 461 861, e-mailom info@tkrhumenne.sk alebo cez formulár na našej webovej stránke.

Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné
Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné

IČO 364 500 31
DIČ 2020023599

IBAN: SK20 1111 0000 0066 2304 1025
BIC: UNCRSKBX

Hlásenie poruchy po 16:00
+421 915 461 861
technik@tkrhumenne.sk

Váš variabilný symbol pre platbu prevodom, je číslo vašej zmluvy.

INFOSERVIS TKR

057 / 788 8250
tkr@tkrhumenne.sk

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

057/ 775 0278
info@tkrhumenne.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

Pon-Str 8:00-15:30
Pia 8:00-15:30

INFOSERVIS TKR

057 / 788 8250
tkr@tkrhumenne.sk

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

057/ 775 0278
info@tkrhumenne.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

Pon-Str 8:00-15:30
Pia 8:00-15:30