Je potrebné skontrolovať užívateľský kábel, prípadne aj koncovky.