OZNAM

V súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 (koronavírus) pozastavujeme od 13. marca 2020 osobné vybavovanie zákazníkov v kanceláriách spoločnosti aj počas stránkových hodín.

Úhrady za služby retransmisie a internetu je potrebné realizovať bankovým prevodom, vkladom v banke alebo poštovou poukážkou. Údaje o čísle bankového účtu sú uvedené na našej webovej stránke www.tkrhumenne.sk.

Poruchy signálu nahlasujte telefonicky na tel. č. 0915 461 861, e-mailom info@tkrhumenne.sk alebo cez formulár na našej webovej stránke.

Zdvorilo prosíme našich zákazníkov, aby zvážili závažnosť nahlasovanej poruchy a nutnosť opravy v byte. Žiadame Vás, aby ste hlásili len havarijné stavy a nevyhnutné opravy. Cieľom opatrení je chrániť nielen zamestnancov našej spoločnosti, ale rovnako aj Vás, našich zákazníkov. Ďakujeme za pochopenie.

Michal Emmel, Milan Tomovčík, konatelia spoločnosti