Pre príjem káblového digitálneho vysielania potrebujete set-top box, poskytovaný spoločnosťou TKR s.r.o. Humenné za poplatok (alebo zdarma) uvedený v platnej tarife, alebo TV prijímač s DVB-C tunerom, ktorý už je bežnou súčasťou moderných televíznych prijímačov.