Zariadenie je potrebné si zabezpečiť od spoločnosti TKRs.r.o. Humenné. V prípade, že si zaobstaráte iný druh/typ set-top boxu, nezaručujeme spätnú kompatibilitu.