Je potrebné preveriť jazykovú stopu. Nastaviť AUDIO1 – ČESKY a AUDIO2 – SLOVENSKY