Je potrebné, aby zákazník

  1. mal zriadený základný digitálny balík na TV
  2. mal zariadenie na dekódovanie signálu – CA modul alebo STB so zabudovaným dekódovacím systémom
  3. uskutočnil platbu bankovým prevodom s uvedením variabilného a špecifického symbolu podľa špecifikácie služieb

Variabilný symbol: 10-miestne evidenčné číslo zariadenia (CA modulu/STB)
Špecifický symbol: 4-miestne číslo (1501)

Aktivovanie služby sa realizuje na ďalší pracovný deň po pripísaní platby na účet spoločnosti. Platbu pre aktiváciu HBO balíka je potrebné uskutočniť vopred bankovým prevodom.