Preverte, či scart kábel správne dolieha alebo skúste použiť iný kábel. Skontrolujte koncovky na kábli a tiež užívateľský kábel.